ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

14 ก.ค. 2559 น.อ.วัชรพงศ์  ศศิธร ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนและผู้อำนวยการโงเรียน นางสาวแสงจันทร์  เทพวงษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีหล่อเทียนวันเข้าพรรษา พร้อมกับผู้ปกครองและคณะครูนักเรียนของโรง...

อ่านต่อ
พิธีไหว้ครูโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ประจำปี 2559

พิธีไหว้ครูโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ประจำปี 2559

16 มิ.ย. 2559 พลเรือตรีอัครเดช  นาคอ่อน ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะประจำปี 2559 โดยมี ผอ.แสงจันทร์ เทพวงษา ผู้อำนวยการโรง...

อ่านต่อ
โครงการเร่งรัดพัฒาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

โครงการเร่งรัดพัฒาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

4 มิ.ย. 59 พลเรือตรีอัครเดช นาคอ่อน ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ และผู้อำนวยการแสงจันทร์ เทพวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูระ ได้เปิดโครงการเร่งรัดพัฒนาการสอนระดับมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนบุตร...

อ่านต่อ
วันสถาปนาโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

วันสถาปนาโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

18 พ.ค. 2559 พลเรือตรีกล้าหาญ เพ็ชรมีศรี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาวิกโยินบูรณะ        &nbs...

อ่านต่อ
รับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

รับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

2 พ.ค. 59 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ได้ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะจากท่าน ผอ.ศุภภาณี คลังเงิน เป็น ผอ.แสงจันทร์ เทพวงษา

อ่านต่อ
กิจกรรมวันพ่อโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

กิจกรรมวันพ่อโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

นางศุภภาณี คลังเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ได้กล่าวต้อนรับ น.อ.วัชรพงศ์  ศศิธร ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวคำสดุดีเนื่องในโอกาสกิจกร...

อ่านต่อ