สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-6

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-6

3-4 ต.ค.2559 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ  ได้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.4-6 เข้าค่ายพักแรม ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี ผอ.แสงจันทร์ เทพวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ...

อ่านต่อ
กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

14 ก.ค. 2559 น.อ.วัชรพงศ์  ศศิธร ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนและผู้อำนวยการโงเรียน นางสาวแสงจันทร์  เทพวงษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีหล่อเทียนวันเข้าพรรษา พร้อมกับผู้ปกครองและคณะครูนักเรียนของโรง...

อ่านต่อ
พิธีไหว้ครูโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ประจำปี 2559

พิธีไหว้ครูโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ประจำปี 2559

16 มิ.ย. 2559 พลเรือตรีอัครเดช  นาคอ่อน ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะประจำปี 2559 โดยมี ผอ.แสงจันทร์ เทพวงษา ผู้อำนวยการโรง...

อ่านต่อ
โครงการเร่งรัดพัฒาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

โครงการเร่งรัดพัฒาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

4 มิ.ย. 59 พลเรือตรีอัครเดช นาคอ่อน ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ และผู้อำนวยการแสงจันทร์ เทพวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูระ ได้เปิดโครงการเร่งรัดพัฒนาการสอนระดับมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนบุตร...

อ่านต่อ
วันสถาปนาโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

วันสถาปนาโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

18 พ.ค. 2559 พลเรือตรีกล้าหาญ เพ็ชรมีศรี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาวิกโยินบูรณะ        &nbs...

อ่านต่อ
รับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

รับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

2 พ.ค. 59 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ได้ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะจากท่าน ผอ.ศุภภาณี คลังเงิน เป็น ผอ.แสงจันทร์ เทพวงษา

อ่านต่อ