สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

20 พ.ค.60 นางสาวแสงจันทร์ เพทวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ผู้...

อ่านต่อ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

17 พ.ค.2560 พลเรือตรีกล้าหาญ เพ็ชรมีศรี รองผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธิน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

อ่านต่อ
ประชุมปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 3-5 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารประถม 2 รร.น.ย. พลเรือตรี อัครเดช นาคอ่อน ผจก.รร.น.ย. เป็นประธานในการจัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใ...

อ่านต่อ
มอบโล่และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2559

มอบโล่และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2559

พลเรือตรี อัครเดช นาคอ่อน ผจก.รร.น.ย. พร้อมด้วย นางสาวแสงจันทร์ เทพวงษา ผอ.รร.น.ย. ได้มอบโล่และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ เด็กหญิง สุภัสสรา วงษ์ศรี นักเรียนช...

อ่านต่อ
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ป.6และม.3

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ป.6และม.3

วันที่ 28 มีนาคม 2560  พลเรือตรี อัครเดช นาคอ่อน ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้น ป.6และม.3 พร้อมให้โอวาทและรับมอบของที่ระลึกจากนักเ...

อ่านต่อ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ มีความรักความสามัคคี เห็นคุณค่าในตนเองและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี...

อ่านต่อ