สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และวุฒิบัตร ป.6 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และวุฒิบัตร ป.6 ปีการศึกษา 2560

28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และวุฒิบัตร ป.6 ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีท่าน พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานมอ...

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมบริหารและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

ประชุมคณะกรรมบริหารและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย เพื่อทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมาและขอความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยมี  ...

อ่านต่อ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2560

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2560

วันที่ 28 ก.พ.61 โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนางสาวแสงจันทร์ เทพวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีท่าน นาวาเอก ชัยยุทธ ยกเลื่อน ผู้ช่วยผู้จัดการ รร.น.ย. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และนางสาวแสงจันทร์ เทพวงษา ผอ.รร.น.ย. เป็นผู้ก...

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

อ่านต่อ
กีฬาลูกนาวิกเกมส์ 2560

กีฬาลูกนาวิกเกมส์ 2560

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะจัดกิจกรรมกีฬาลูกนาวิกเกมส์ โดยมีนาวาเอกชัยยุทธ  ยกเลื่อน ผู้ช่วยผู้จัดการ รร.น.ย. เป็นประธานในพฺิธี และนางสาวแสงจันทร์ เทพวงษา ผู้อำนวยการ รร.น...

อ่านต่อ