สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การตรวจสุขภาพฟันนักเรียน

 วันที่  5 - 26  สิงหาคม  2556   การตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  โดยโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

 

 

view