สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มอบโล่และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2559

มอบโล่และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2559

พลเรือตรี อัครเดช นาคอ่อน ผจก.รร.น.ย. พร้อมด้วย นางสาวแสงจันทร์ เทพวงษา ผอ.รร.น.ย. ได้มอบโล่และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ เด็กหญิง สุภัสสรา วงษ์ศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

view