สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 3-5 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารประถม 2 รร.น.ย. พลเรือตรี อัครเดช นาคอ่อน ผจก.รร.น.ย. เป็นประธานในการจัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับคณะครูของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุขสันต์ สายงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 เป็นวิทยากรในครั้งนี้

view