สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

20 พ.ค.60 นางสาวแสงจันทร์ เพทวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ผู้ปกครองมีโอกาสพบปะครูประจำชั้น และรับทราบนโยบายของโรงเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสู่นักเรียนต่อไป

view