สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีพลเรือตรี อัครเดช นาคอ่อน ผู้จัดการ รร.น.ย.และนางสาวแสงจันทร์ เทพวงษา ผู้อำนวยการ รร.น.ย. ได้ให้เกีรยติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีจำนวน 21 ทุน

view