สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

21 มิุนายน 2560 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะได้จัดการประชุมคณะกรรมบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย เพื่อขอความเห็นชอบและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมี พล.ร.ต.อัครเดช นาคอ่อน เป็นประธานในการประชุมฯ 

view