สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับการตรวจ นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รับการตรวจ นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ได้รับการตรวจ นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

view