สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท.24

ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท.24

8 กันยายน 2560 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ นำโดยพลเรือตรีอัครเดช นาคอ่อน ผจก.รร.น.ย. นางสาวแสงจันทร์ เทพวงษา ผอ.รร.น.ย. พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับ พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ื 24(วตท.24) ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัยในครั้งนี้

view