สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2560

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2560

วันที่ 28 ก.พ.61 โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนางสาวแสงจันทร์ เทพวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

view