สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมคณะกรรมบริหารและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

ประชุมคณะกรรมบริหารและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย เพื่อทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมาและขอความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยมี 

พลเรือตรี รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

view