สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และวุฒิบัตร ป.6 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และวุฒิบัตร ป.6 ปีการศึกษา 2560

28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และวุฒิบัตร ป.6 ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีท่าน พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในครั้งนี้

view