สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้จัดการ

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้จัดการ

 วันที่ 7 พ.ค.61 เวลา 09.30 น.โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้จัดการโรงเรียน ระหว่าง พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์(ท่านเก่า) กับ พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์ (ท่านใหม่) พิธีประกอบด้วยการลงนามเอกสาร รับ-ส่ง หน้าที่ และนางสาวแสงจันทร์ เทพวงษา ผอ.รร.น.ย. นำคณะ หน.ฝ่าย หน.งาน และ หน.กลุ่มสาระฯ เข้ารายงานตัว เสร็จพิธีผู้จัดการท่านใหม่ได้พบปะครูและบุคลากรของโรงเรียน 

view