สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอลล์ และยาเสพติด

โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอลล์ และยาเสพติด

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จัดโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอลล์ และยาเสพติด ร่วมกับเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย.60 โดยมีนายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป...

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

21 มิุนายน 2560 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะได้จัดการประชุมคณะกรรมบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย เพื่อขอความเห็นชอบและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมี พล.ร.ต.อัครเดช นาคอ่อน เป็นประธานในก...

อ่านต่อ
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีพลเรือตรี อัครเดช นาคอ่อน ผู้จัดการ รร.น.ย.และนางสาวแสงจันทร์ เทพวงษา ผู้อำนวยการ รร.น.ย. ได้ให้เกีรยติเ...

อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

20 พ.ค.60 นางสาวแสงจันทร์ เพทวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ผู้...

อ่านต่อ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

17 พ.ค.2560 พลเรือตรีกล้าหาญ เพ็ชรมีศรี รองผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธิน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

อ่านต่อ
ประชุมปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 3-5 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารประถม 2 รร.น.ย. พลเรือตรี อัครเดช นาคอ่อน ผจก.รร.น.ย. เป็นประธานในการจัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใ...

อ่านต่อ